Zorg Voor Gorinchem Start

Rudolph Van Den Hoven en Hans Van Mourik tonen het nieuwe logo van de partij
Rudolph Van Den Hoven en Hans Van Mourik

Een nieuwe politieke partij is in Gorinchem op 20 december 2021 aangemeld met de naam ‘Zorg Voor Gorkum’. Dit najaar is de partij opgericht door Rudolph van den Hoven en Hans van Mourik en zij zijn ook de stuwende krachten achter de partij. Deze heren zijn geen onbekenden in Gorinchem, beide ondernemers en Van Mourik is tevens het actieve raadslid in de huidige gemeenteraad. De keuze voor de naam ‘Zorg Voor Gorkum’ is drieledig: kan zowel letterlijk (de zorg) als figuurlijk (de betrokkenheid) opgevat worden, maar spreekt helemaal tot de verbeelding in de gebiedende wijs (wij allemaal!). Het verkiezingsprogramma nadert zijn voltooiing en kenmerkt zich als een strak en gedegen uitgewerkt plan. Leden en belangstellenden van de politieke vereniging krijgen alle inbreng en het definitieve programma zal half januari 2022 worden gepresenteerd. 

Belangrijke speerpunten zijn:
Als partij blijven wij handelen en ons inzetten volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. Jeugdzorg en ouderenzorg vallen samen in een.

Inwoners staan centraal in een inclusieve samenleving, contact met de regio en contact met landelijke overheid. Landelijke partijen hadden in de verkiezingsprogramma’s weinig actie staan betreffende oplossen van de gevolgen van de pandemie. Dat moet lokaal duidelijk anders. 


Gorinchem moet naast de mooiste vestingstad vooral een levendige en leefbare stad blijven. 

Het Gemeentebestuur heeft de afgelopen corona periode veel energie gestoken in ondersteuning in de samenleving. Toch moeten we de komende vier jaar weer van een passieve houding naar een proactieve houding in dialoog met elkaar.    

Positieve gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. Helaas is dit door de landelijke insteek met vaccinatie volledig onderuitgehaald. De nadruk bij ‘Zorg Voor Gorkum’ ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen, besmetting of ziekte zelf. Inwoners van Gorinchem moeten weer regie kunnen nemen over eigen gezondheid.

Cultuur als levenselixer. 

Evenementen, culturele uitingen en lokale gebruiken – zoals viering van het carnaval en de intocht van Sinterklaas – welke het geestelijk welzijn van Gorkummers een boost kunnen geven, worden door ‘Zorg Voor Gorkum’ op alle vlakken gestimuleerd. 

Milieu bijdrage begint bij het individu zelf.

Wat sterk op de agenda staat, is, dat we geen zonneweides aanleggen en groen opofferen tot we alle daken van bedrijfsgebouwen, waar overdag veel energie wordt verbruikt, vol hebben liggen. Opwekken dicht bij de verbruiker mag ook bij de buren van de verbruiker. Energie leveren voor eigen gebruik van bijvoorbeeld led-lampen heeft onze belangstelling. ‘Zorg Voor Gorkum’ blijft zoeken naar oplossingen  

Kijken met humor naar serieuze onderwerpen.

Wij nemen alle problemen serieus en zullen zeker niet alles weglachen. Maar problemen oplossen met lol en plezier werkt beter dan elkaar voortdurend de maat nemen op elkaars tekortkomingen. Werkt vaak contraproductief met nul als resultaat.

Waarin onderscheiden de initiatiefnemers van andere partijen? Daarin is het antwoord van voorzitter Van den Hoven resoluut: “Lef, Humor en Relativeringsvermogen waarmee wij de verbinding zoeken met andere partijen en alle inwoners en kiesgerechtigden in Gorinchem.”